KEYNOTE - Antti Maunu - Hyvä elämä ja arki 2010-luvun nuorilla: mikä motivoi ja miksi?

Antti Maunu, VTT, biletohtori, Turun yliopisto, Tmi Antti Maunu

KEYNOTE - Hyvä elämä ja arki 2010-luvun nuorilla: mikä motivoi ja miksi?

                     
Jo 1700-luvulla ajateltiin, että nuoriso on aiempia polvia turmeltuneempaa. 2010-luvulla nuoret nähdään muun muassa työtä vieroksuvina hedonisteina, jotka ovat mobiileja vain älylaitteillaan. Nuorten oma näkökulma on kuitenkin toinen. Heille arvokkainta on tavallinen elämä, rutiinit ja ihmissuhteet. He kuitenkin elävät yhteiskunnassa, jossa näiden saavuttaminen on yhä haastavampaa ja yhä useampi jää niitä vaille. Yksilöllisyys johtaa monet yksinäisyyteen ja ulkopuolisuuteen. Siksi koulutus- ja hyvinvointipolitiikan tärkein tehtävä on antaa lapsille ja nuorille valmiuksia toimia yksilöinä erilaisissa ryhmissä ja muodostaa rakentavia rutiineja, jotka kiinnittävät heitä muuhun maailmaan. Luento perustuu kirjoittajan monivuotiseen etnografiseen tutkimustyöhön nuorten kouluarjesta, päihdekulttuureista ja terveyskäyttäytymisestä.