Antti Maunu - Kuinka ohjata oppimista ja osallisuutta samalla kertaa?


Antti Maunu, VTT, biletohtori, Turun yliopisto, Tmi Antti Maunu
 Kuinka ohjata oppimista ja osallisuutta samalla kertaa?          


Opetusalalla ohjaava ja oppilaskeskeinen työote on noussut yhä tärkeämmäksi. Tutkimuksissa on havaittu, että aikuisten aktiivinen ohjaus vahvistaa myös lasten ja nuorten osallisuutta sekä hyvinvointia. Mitä ohjaus oikeastaan on ja kuinka sitä tulisi toteuttaa ammattimaisesti, jotta se täyttäisi mahdollisuutensa oppimisen ja osallisuuden tukena? Työpajassa aihetta käsitellään pienryhmissä.