Iida-Maria Peltomaa - STEAMOK - monialainen oppimiskokonaisuus


Iida-Maria Peltomaa, opettajankouluttaja STEAMOK - monialainen oppimiskokonaisuus


Voiko kännykän ladata auringonvalolla? Käyttävätkö kaikki eurooppalaiset nettiä? Saavatko naiset ja miehet yhtä suurta palkkaa samasta työstä? Kuinka paljon vettä kuluu farkkujen valmistukseen? Mitä on mikromuovi? Mikä on maailman ylikulutuspäivä?

Pajassa tutustutaan 5.–9. vuosiluokan oppilaille suunnattuun monialaiseen oppimiskokonaisuuteen, jossa oppilaat lähestyvät kestävän kehityksen tavoitteita STEAM-ajattelun kautta. Oppimisprosessia tuetaan monipuolisilla työpajoilla, joiden teemoja ovat mm. tiedonhankinta ja kriittinen ajattelu, tiimityötaidot, eettiset ratkaisut ja esittämisen taidot. Kokonaisuuden laajuus on noin 30 oppituntia.

Osallistujat saavat pajassa valmiin materiaalin kokonaisuuden ohjaamiseen.