Ilona Leimu – Storyline-menetelmä vieraan kielen opetuksessa ja vieraan kielen varhentaminen osana monialaista oppimiskokonaisuutta


Ilona Leimu, KM, luokanopettaja, Hollihaan koulu, Kokkola


Koulutus liittyy vieraan kielen opetuksen varhentamiseen alkuopetuksessa. Hallituksen linjauksen mukaan vieraan kielen oppiminen aloitetaan vuonna 2020 jo 1. luokalla. Ilona Leimu on opettanut pitkään vierasta kieltä alakoulussa mm. Storyline-menetelmällä.

Storyline
Tarinaoppimista - teematarina
        ilmiölähtöisyys - oppilaiden ideat ja kiinnostuksen kohteet lähtökohtana
              eri oppiaineita integroivaa, eheyttävää ja yhteistoiminnallista oppimista

Koulutus on osa Kielistä kivaa kipinää -hanketta. Sitä koordinoi Kajaanin kaupungin sivistyspalvelut ja kumppaneina ovat Ristijärvi, Sotkamo ja Suomussalmi. Kaikki teemasta kiinnostuneet ovat tervetulleita koulutukseen.

Sama koulutus järjestetään klo 9.00-11.15 ja klo 12.45-15.00.