Jenni Kallio - Koulu, jossa kukaan ei jää syrjään - haastavat oppilaat ja vaativa erityinen tuki koulussa


Jenni Kallio, erityisluokanopettaja, kouluttaja, neuropsykiatrinen valmentaja, Hyped - Hyvinvoinnin pedagogiikkaa

Koulu, jossa kukaan ei jää syrjään - haastavat oppilaat ja vaativa erityinen tuki koulussa


- Turvallisen tilan ja oppimiselle suotuisan ilmapiirin rakentaminen.
- Itseluottamuksen kasvattaminen: Ongelmakeskeisyydestä vahvuuksien ja oman voiman löytämiseen.
- Kiusaamisesta kannustamiseen
- Kohtaamisen taito: Vaikeiden asioiden puheeksi ottaminen, kunnioittava ja avaava dialogi.
- Arvostavan yhteistyön rakentaminen kodin ja koulun välille.
- Yhdessä eri ammattilaisten kanssa toimien kohti koulua, jossa kukaan ei jää syrjään.