Katja Rajala - Yläkoulun hierarkiat ja nuorten kouluyhteisöasema liikkuvamman koulupäivän taustalla


Katja Rajala, Tutkija, LIKES   Yläkoulun hierarkiat ja nuorten kouluyhteisöasema liikkuvamman koulupäivän taustalla


Koulu synnyttää monenlaisia tunteita niin nuorissa kuin aikuisissakin. Tässä työpajassa kiinnitämme huomiota yläkoululaisten kokemaan kouluyhteisöasemaan eli siihen, kuinka nuori kokee oman sosiaalisen asemansa koulussa suhteessa muihin nuoriin. Nuorten kokema kouluyhteisöasema voi vaikuttaa nuorten mieltämiin toimintamahdollisuuksiin esimerkiksi välitunneilla. Se voi olla koulupäivän aikaisen liikkumisen mahdollistava tai estävä tekijä. Puhumme myös siitä, kuinka nuoret kokevat saavansa tukea vanhemmiltaan, luokkakavereiltaan ja opettajiltaan. Nämä tuntemukset ovat yhteydessä nuorten kokemaan kouluyhteisöasemaan. Työpajan aiheet liittyvät vahvasti koulussa vallalla oleviin erilaisten ryhmien välisiin hierarkioihin. Pohdimme tämän pohjalta aktiivisemman koulupäivän edellytyksiä yläkoulussa sekä oppilaiden että koulun henkilökunnan näkökulmasta. Työpaja on sopiva sekoitus luentoa, yhteisiä keskusteluja sekä pienemmissä ryhmissä juttelua.