Eija Laasonen-Tervaoja - Kieli- ja kulttuuritietoinen ajattelutapa opetuksessa

Eija Laasonen-Tervaoja, DiveEd-suunnittelija, Oulun yliopisto, KTK

Kieli- ja kulttuuritietoinen ajattelutapa opetuksessa


Kielitietoisuus? Kuka puhuu koulua arkikielenään? Kulttuuritietoisuus? Miten kulttuuri vaikuttaa koulussa? Kenen heiniä moiset tietoisuudet ovat?

Tässä työpajassa pureudumme kulttuurisesti vastuulliseen pedagogiikkaan tarkastelemalla, miten kulttuuri vaikuttaa opettajan tapoihin, ajatuksiin ja opetukseen. Mietimme yhdessä ja erikseen sekä kulttuurisia käytänteitä (esim. kenkien tai ruokailuvälineiden käyttö) että kulttuuri-identiteettiä (esim. etninen tai sosioekonominen tausta). Pureskelemme työpajassa myös tietoa kielistä ja rakenteista, tietoa oppiaineiden ja koulun kielistä sekä monikielisyydestä ja sen tukemisesta – opetussuunntelman perusteiden (2014) mukaanhan jokaisen opettajan pitää olla kielellinen malli ja oman oppiaineensa kielen opettaja.

Tärkeintä kieli- ja kulttuuritietoisessa opetuksessa on kieli- ja kulttuuritietoinen ajattelutapa – hyvät käytänteet seuraavat perässä. Kouluarjessa on kuitenkin jo lukuisia koeponnistettuja ja hyväksi havaittuja kieli- ja kulttuuritietoisia käytänteitä. Niitä riittää jaettavaksi tässä työpajassa!