Jyri Manninen - Hyvinvointia ja sosiaalista pääomaa – kansalaisopiston merkitys kuntalaisille


Jyri Manninen, professori, Itä-Suomen yliopisto

Hyvinvointia ja sosiaalista pääomaa – kansalaisopiston merkitys kuntalaisille


Esityksessä kuvataan uusimpien tutkimustulosten pohjalta, millaisia laajempia hyötyjä kansalaisopisto tuottaa kuntalaisille ja kunnalle.

Yli 5000 aikuisopiskelijan aineisto osoittaa, että kansalaisopistossa opiskelulla on osaamisen lisääntymisen lisäksi merkittäviä terveys- ja hyvinvointivaikutuksia, ja ne ylläpitävät ja vahvistavat sosiaalista pääomaa ja aktiivista kuntalaisuutta. Osa hyödyistä näkyy myös euroina osallistujan, työnantajan, järjestöjen ja kunnan kukkarossa.

Esityksessä kerrotaan myös, miten hyödyt syntyvät kansalaisopiston kursseilla, ja mikä on kansalaisopiston opettajan rooli ja merkitys niiden syntymisessä erilaisissa opiskelutilanteissa.