Katja Timlin - Soveltavat menetelmät oppimisen tukena

Katja Timlin, Taidepedagogi, kouluttaja, Parasta Lapsille ry


Soveltava menetelmät oppimisen tukena


Miten sirkuksella tuetaan motoriikan kehittymistä? Voiko teatterilla vaikuttaa vuorovaikutuksen ja tunne-elämän pulmiin? Positiivinen pedagogiikka saadaan helposti ja hienosti esiin sirkuksen ja teatterin keinoin.

Toiminnallisessa luennossa käymme läpi sinun vahvuudet ja kehityspisteet ohjaajana/opettajana, joiden kautta pääsemme pureutumaan soveltavien menetelmien käyttöön opetuksessa.


Koulutus toteutuu kaksi kertaa päivän aikana.