Marja-Leena Haataja ja Otto Takala Elektronisen urheilun aikakausi - Pelien haasteet ja mahdollisuudet

Marja-Leena Haataja, tasa-arvo ja yhdenvertaisuusasiantuntija/hankepäällikkö  KoulutusAvain Oy

Otto Takala, Kainuun kahden elektronisen urheilun kehittämishankkeen projektipäällikkö, Kajaanin ammattikorkeakoulu 


Elektronisen urheilun aikakausi - Pelien haasteet ja mahdollisuudet


Työpajassa pureudutaan elektronisen urheilun kulttuuriin ja käydään avointa keskustelua pelimaailman haasteista, merkityksistä ja mahdollisuuksista harrastajille, perheille ja työyhteisöille tasa-arvon- ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta.
Lisäksi työpajassa tehdään futuristinen ryhmätyö pelien osallisuudesta koulu- ja kasvatusmaailmassa tulevaisuudessa. 

Työpajan järjestävät yhteistyössä SEGLI- tasa-arvon edistäminen ja segregaation lieventäminen koulutuksessa ja työelämässä -kehittämishanke/KoultusAvain Oy ja Kajaanin ammattikorkeakoulu.