Pekka Isotalus - Vuorovaikutus sosiaalisessa mediassa

Pekka Isotalus, puheviestinnän professori, Tampereen yliopisto

Vuorovaikutus sosiaalisessa mediassa


Sosiaalinen media on osa jokapäiväistä arkeamme. Viestintä sosiaalisessa mediassa perustuu vuorovaikutukseen. Nykysisin vuorovaikutusosaamiseen kuuluukin sekä kasvokkain että verkossa tapahtuva vuorovaikutus, joissa molemmissa pitäisi saavuttaa riittävä osaaminen kouluaikana.

Puheenvuorossa käsitellään, mitä vuorovaikutus sosiaalisessa mediassa on, mitä tutkimukset kertovat sen luonteesta ja miten taidot sosiaalisen median keskusteluissa näkyvät. Lisäksi ideoidaan yhdessä, mitä sosiaalisen median vuorovaikutuksen taitoja koulussa pitäisi oppia ja miten näitä taitoja voisi opettaa.

Lue lisää: https://isotalus.fi/