Pekka Isotalus - Vuorovaikutusosaamisen oppiminen ja opettaminen

Pekka Isotalus, puheviestinnän professori, Tampereen yliopisto

Vuorovaikutusosaamisen oppiminen ja opettaminen 


Uudessa opetussuunnitelmassa vuorovaikutus mainitaan lukuisia kertoja. Oppilaiden vuorovaikutusosaamisen kehittyminen on kaikkien opettajien vastuulla ja sen kehittämiseen pitäisi kiinnittää huomiota useissa yhteyksissä. Pelkkä vuorovaikutuksessa oleminen ei vielä riitä oppimiseen, vaan taitojen kehittymiseen pitäisi tietoisesti kiinnittää huomiota. 

Puheenvuorossa käsitellään sitä, mitä vuorovaikutusosaaminen on, mitkä ovat sen keskeiset osa-alueet ja miten se parhaiten kehittyy. Lisäksi pohditaan, millaista olisi palaute, joka parhaiten edesauttaa oppimista ja miten koulussa saisi järjestettyä harjoittelumahdollisuuksia vuorovaikutustaitojen kehittymiseen. Yhdessä myös ideoidaan uusia tapoja opettaa vuorovaikutustaitoja.

Lue lisää: https://isotalus.fi/