Pirjo Prescott – vieraan kielen oppiminen eheyttäen (erityisesti alkuopetuksessa)


 Pirjo Prescott, KM, Hollihaan koulu, Kokkola


Kuinka kielen sisältöjä, oppimismahdollisuuksia ja vieraan kielen kokemista voidaan yhdistää jo opetettavaan asiaan oppimista eheyttäen?  Mitkä ovat ne tilanteet ja oppimishetket, jolloin vieras kieli tulisi osaksi luokan toimintaa? Kuinka aiheeseen liittyvät laulut ja leikit tukevat oppimista? Mitkä oppimismateriaalit tukevat oppimista? Kuinka oppilasta aktivoidaan puhumaan vierasta kieltä?

Koulutus on osa Kielistä kivaa kipinää -hanketta. Sitä koordinoi Kajaanin kaupungin sivistyspalvelut ja kumppaneina ovat Ristijärvi, Sotkamo ja Suomussalmi. Kaikki teemasta kiinnostuneet ovat tervetulleita koulutukseen.

Sama koulutus järjestetään klo 9.00-11.15 ja klo 12.45-15.00.