Tuomas Tuokko - Opettajan oikeudet ja velvollisuudet


Tuomas Tuokko, työmarkkinalakimies, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry
 Opettajan oikeudet ja velvollisuudet


Koulutuksessa käydään läpi opettajan virkavelvollisuuksia ja niihin liittyviä oikeuksia. Lisäksi käsitellään oikeustapauksia sekä työelämän tietosuojaa.

Kaksi samansisältöistä toteutusta päivän aikana!Koulutuksen järjestää OAJ Kainuu.