Haastattelu: Antti Maunu - Hyvä elämä = oma paikka ja valmiuksia toimia siinä

Hyvä elämä = oma paikka ja valmiuksia toimia siinä

Sosiologi Antti Maunu on yhdistelmä tutkijaa ja käytännönläheistä kehittäjää. Hän seisoo vakaasti sanojensa takana kuvatessaan ryhmäilmiöitä ja niitten hyödyntämistä opetuksessa. Hän sanoo, että opettajalla pitää olla kykyä tukea nuoria niin, että jokaisella on mahdollisuus löytää oma paikkansa ryhmässä ja valmiuksia toimia siinä.

”Tarkkailen ilmiöitä ryhmien näkökulmasta. Esimerkiksi sosiaalinen media tarjoaa alustan vuorovaikutukselle, ja vaikka se on tuonut mukaan myös varjoilmiöitä, kuten kiusaamista, pidän sitä kuitenkin lähtökohtaisesti hyvänä asiana nuorten yhdessäololle. Parissakymmenessä vuodessa esimerkiksi päihteiden käyttö on vähentynyt. Nuoret haaveilevat siitä, että heillä olisi tulevaisuudessa perhe, työ ja hyviä ihmissuhteita – oma sosiaalinen paikka maailmassa. Vaikka yhtenäiskulttuurin aika on mennyt, ihmiset eivät silti janoa yksinäisyyttä. Rutiinit tuovat turvaa ja kun elämässä on niitten lisäksi suunta, nuorten asiat ovat hyvin”, sanoittaa Maunu hyvää elämää nuorisosta tekemänsä tutkimuksen pohjalta.

Maunun mukaan oppimisessa tarvitaan yksilöllistä ponnistelua, mutta yhteisöjen ja ryhmätaitojen tukemista ei saa unohtaa. ”Sosisaaliset voimat ovat suuria ja ryhmissä toimiminen tekee ihmisestä ylivertaisen. Hyvä vointi tai huono olo on sosiaalispohjaista”, tiivistää tutkija ja jatkaa vertailemalla tutkimuksensa kahta erilaista ryhmää. Toista ryhmää tuettiin hankkeen kautta ryhmänä toimimisessa ja toista ei – puolen vuoden jälkeen ero ryhmien toiminnassa oli valtava. ”Osallisuutta voi ohjata luomalla luottamusta siihen, että yhteiseen toimintaan kannattaa osallistua. Kun siihen lisätään sosiaalisten taitojen harjoittelua, nuorten kyky toimia ryhmissä paranee.”


Haastattelijana Teija Mursula