Haastattelu: Arto O. Salonen - Elämän hienoimmat hetket eivät palaudu tavaroihin

Arto O. Salosen elämänfilosofiassa kysyminen on tärkeämpää kuin vastaukset. Hän taistelee ekososiaalisen sivistyksen puolesta. Ei miekalla, vaan kynällä ja kysymyksillä – tutkimalla, kirjoittamalla ja luennoimalla aktiivisesti.

”Ihmisillä on kapeat tavat tavoitella hyvinvointia: ’tee paljon töitä, jotta voit kuluttaa enemmän’. Mutta materiaalisen hyvän lisäämiseen tähtäämällä ei tavoita täyttä ihmisyyttä. Tärkeämpää kuin lisätä kuluttamista on kysyä, mikä antaa syyn herätä uuteen päivään. Sen kysymyksen kautta löytyy merkityksellisyys.” Salonen listaa merkityksellisyyden kokemuksia antavia asioita: ihmisten välinen luottamus, tyytyväisyys ja elämänilo. Ne ovat kaikki aineettomia asioita, joiden lisääminen ei ole keneltäkään pois. Päinvastoin - niitä kohden kulkeminen lisää tulevaisuuden toivoa, sillä aineettomat asiat voivat lisääntyä loputtomasti.

Ekososiaalinen sivistys rakentuu ihmisen kytköksistä ympäristöihinsä: ihmisiin ja luontoon. ”Elämä kiteytyy läsnäoloon nyt käsillä olevassa hetkessä. Kokemus kuulumisesta itseä suurempaan elämän kokonaisuuteen tässä ja nyt avaa merkitysnäköalan. Se miten elän ja olen maailmassa, ei ole yhdentekevää minulle eikä muille.” Salonen korostaa, että kytköksillä on elämän laatua voimistava vaikutus. Jokapäiväisillä valinnoilla on merkitystä. Kun ihminen sitoutuu hyvään, hän ryhtyy ratkaisijaksi. Peilistä katsoo sopivasti ylpeä ihminen.

Opettamiseen ja kasvattamiseen liittyy aina arvoja. Annatko sinä ekososiaalisen sivistyksen lisääntyä omassa työssäsi? Autatko oppijaa ryhtymään ratkaisijaksi sitoutumalla hyvään? Annatko oppilaiden valita sodan sijasta rauhan, nyrkin sijasta puheen ja pirstaleisuuden sijasta eheyden?

Haastattelijana Teija Mursula