Kouluttajien materiaalit

STEAMOK - monialainen oppimiskokonaisuus, Iida-Maria Peltomaa

Hyvinvointia ja sosiaalista pääomaa - kansalaisopiston merkitys kuntalaisille, Jyri Manninen

Vuosityöaika perusopetuksessa, Pekka Pankkonen

Tulevaisuuden työ Kainuussa, Anne Ristioja ja Tiina Veijola

Action Track, Saara Koskinen

SMART, Saara Koskinen

TEKO, Saara Koskinen