Aineryhmäkeskustelut

Tänä vuonna järjestämme mahdollisuuden kollegiaaliseen keskusteluun oppiaineryhmittäin. Viime vuosien aikana olemme saaneet palautteessa paljon tämän suuntaista toivetta, joten nyt järjestämme sille aikaa.

Kartoitimme oppiaineryhmien kansallisia ja paikallisia yhdistyksiä ja kerhoja sekä heidän mahdollisuuttaan ja kiinnostusta osallistua päiväämme. Toivoimme heiltä vetovastuuta keskusteluun sekä mahdollisuuksien mukaan koulutuksellista sisältöä tai alustusta ajankohtaisesta aiheesta. Muutama kerho oli kiinnostunut ja pohti asiaa, mutta vain Suomi toisena kielenä ry osallistuu päiväämme.

Kohtaa kollegasi

Kokoontuminen klo 13.30 Solaan
Pöydillä on merkitty kohtaamispisteet oppiaineittain, etsi ryhmäsi.
Aineryhmätyöskentely on täysin vapaamuotoista ja itseohjautuvaa.
Halutessanne voitte pyytää AIKOPAn infopisteeltä ryhmällenne oman tilan, jossa käydä keskustelua rauhassa.


Samaan aikaan on toki tarjolla vaihtoehtoista ohjelmaa!