Esittelypisteet

ESITTELYPISTEET

Esittelypisteet ovat auki koko tilaisuuden ajan keskeisillä paikoilla Lehtikankaan monitoimitalolla ensimmäisessä ja toisessa kerroksessa. Esittelypisteet tukevat koulutuspäivän teemoja hyvinvoiva kouluyhteisö ja tulevaisuuden työ.
Esittelypisteiden tarkat sijainnit löydät Ohjelma ja tilat -välilehdeltä

AIKOPAn infopiste 1. kerroksen Solassa.

Aivoliitto ry
Liikkuva skidi -työkirjan ja koulutusten esittely

Liikkuva skidi -työkirja ja koulutukset auttavat lasten ryhmiä ohjaavia huomioimaan kielellisiltä taidoiltaan erilaisten lasten tarpeet ja tukemaan lasten osallistumista ryhmiin. Liikkuva skidi antaa tietoa ja vinkkejä kommunikoinnin ja vuorovaikutuksen tukemiseen sekä mahdollisten liitännäisoireiden huomioimiseen (motorinen kömpelyys, aistikäsittelyn pulmat, tarkkaavaisuuden ja keskittymisen haasteet jne.). Liikkuva skidi auttaa minkä tahansa lapsiryhmän ohjaamisessa, mutta erityisen hyvin se sopii varhaiskasvatukseen, kouluihin ensimmäisille luokille sekä liikunta- ja harrasteryhmiin.
Lue lisää:

CSE Entertainment Oy

CSE Entertainment Oy on kajaanilainen virtuaalisia liikuntapelejä valmistava yritys. Valmistamme teknologiaa, joka motivoi erilaisia ihmisiä liikkumaan. Erityisenä kohderyhmänä ovat lapset ja nuoret.
Lehtikankaan monitoimitalolla on iWall. Tule testaamaan ja kuulemaan, kun lapset ja nuoret kertovat sen käytöstä.

Monet koulut ovat käyttäneet hankerahoitusta tuotteiden hankkimiseen.

Lue lisää ja tutustu koulujen iWallin käyttäjäkokemuksiin:

Hope Yhdessä ja Yhteisesti Kajaani

Hope toimii vapaaehtoisvoimin yhdessä yhteiseksi hyväksi. Teemme avullasi todeksi unelmaa siitä, että lapsilla olisi Suomessa tasa-arvoisemmat mahdollisuudet hyvään arkeen. Jaamme vähävaraisille ja kriisin kokeneille perheille konkreettisia vaate- ja tavaralahjoituksia, sekä lapsille ja nuorille harrastustukea ja vapaa-ajan elämyksiä.
Tavoitteenamme on, että Hopen toiminta tulee tilaisuudessa tutuksi kainuulaisille opettajille, jotka kohtaavat työssään monenlaisista perheistä tulevia lapsia. Toivomme, että opettajat voisivat tarvittaessa ohjata apumme piiriin vähävaraisia tai kriisin kohdanneita perheitä. Autamme koko Kainuun alueella.
Otamme mielellämme mukaan myös uusia vapaaehtoistyöntekijöitä!
Lue lisää:

Kajaanin kaupunginkirjasto

Lehtikankaan monitoimitalon kirjastossa esillä ovat Kirjastokiri-hanke, Celia-kirjaston palvelut ja muut kirjaston e-aineistot koko koulutuspäivän ajan.
Meneillään olevassa Kirjastokiri -hankkeessa on päivitetty Kirjastopolkua. Kirjastopolku on tavoitteellinen suunnitelma kirjastonkäytön opetuksesta, jonka tutustuttaa lapset ja nuoret kirjaston palveluihin, tukee tiedonhallintataidoissa ja edistää ja ylläpitää lukuharrastuneisuutta.
Celia -kirjaston palvelut tukevat yhdenvertaisuutta lukemisessa ja oppimisessa. Celia tuottaa ja välittää kirjallisuutta saavutettavassa muodossa, kaikille niille joille tavallisen kirjan lukeminen on vaikeaa.
Mahdollisuus tutustua myös muihin  kirjaston tarjoamiin e-aineistoihin.
Esittelijöinä kirjastonhoitaja Päivi Ojala ja kirjastovirkailija Heidi Tuikka.
Lue lisää:

Kulttura - Kainuun lasten- ja nuortenkulttuurikeskus ry

Kesällä 2017 perustetun Kainuun lasten- ja nuortenkulttuurikeskus ry. Kultturan tavoitteena on edistää lasten ja nuorten kulttuuritoimintaa Kainuun alueella, sekä vahvistaa paikallisten taiteilijoiden ja kulttuuritoimijoiden yhteistyötä.
Syksyllä 2018 Kultturan tuottaja-taiteilija-pedagogi -työpari kartoittaa Kainuun kuntien,  kainuulaisten lasten ja nuorten, sekä lasten ja nuorten kanssa toimijoiden kulttuuritarpeita. Millaista lasten- ja nuortenkulttuuria Kainuuseen tarvittaisiin lisää ja miksi? Millaisista tapahtumista juuri sinä haaveilet? Millaisille taidekasvatuksellisille projekteille olisi tilausta?
Tule jakamaan ja vaihtamaan ajatuksia Kultturan esittelypisteelle!

Liikkuva koulu / Kainuun Liikunta ry

Tervetuloa Liikkuvan koulun esittelypisteelle! Tarjolla on tietoa, vinkkejä ja materiaaleja Liikkuva koulu -ohjelman lisäksi Liikkuva opiskelu sekä Ilo kasvaa liikkuen -ohjelmista.
Lue lisää:

Mittaustekniikan yksikkö MITY, Kajaanin yliopistokeskus, Oulun yliopisto

Tule keskustelemaan MITYn tutkijoiden kanssa! Kuinka lisätä tiedekasvatusta opetuksessasi? Minkälainen on luonnontieteiden opetuksen kehityssuunta? Minkälaisia uramahdollisuuksia korkeakoulutetuille on Kainuun alueella?
ESITTELYPISTEELLÄ MYÖS PIENI POIKKITIETEELLINEN PÄHKINÄ PURTAVAKSI!
MITY on Oulun yliopiston soveltavan tutkimuksen yksikkö Kajaanissa. Teemme tutkimusta terveyden ja hyvinvoinnin sekä cleantechin sovellusalueilla. Monialainen työyhteisömme kehittää mm. ravitsemuksen pikamittauksia syljestä tehtäväksi, käsittelymenetelmiä ja analytiikkaa kasvimateriaaleille, sekä mittalaitteita ja -menetelmiä kaivannaisteollisuuteen ja biotalouteen. Tule tutustumaan tutkimukseemme tarkemmin.
Paikalla klo 13-15 projektitutkijat Tuija Kallio ja Marianne Mäki.
Lue lisää:

OAJ Kainuu

Ajankohtaista tietoa opettajien edunvalvonnasta. Arpajaiset OAJ:n jäsenille.
Lue lisää:
oajkainuu.net

Ohjaamo Nuppa / Kajaanin kaupunki

Kajaanin kaupungin nuorisopalvelut mm. etsivä nuorisotyö sekä Ohjaamo Nupan tarjoamat palvelut.
Lue lisää:
kajaani.fi/fi/palveluopas/nuoriso/ohjaamo-nuppa

Suomen Sydänliitto ry / Neuvokas perhe

Neuvokas perhe tarjoaa iloa, innostusta ja kannustusta elintapoihin. Opettajia varten olemme koonneet hyvinvointioppimisen materiaalipaketin. Hyvinvointiin ja terveyteen liittyviä taitoja opitaan kaiken ikäisenä. Materiaalipaketista löydät ideoita ja tehtäviä keskeisten elintapoihin liittyvien sisältöjen käsittelyyn ja oppimiseen. Teemoina ovat seuraavat: 1. Ruokailu ja syöminen 2. Liikkuminen 3. Lepo ja uni 4. Ruutuaika ja digitaidot 5. Minä ja kehoni.
Lue lisää:
neuvokasperhe.fi/
sydanliitto.fi/

Taloudellinen tiedotustoimisto TAT

Taloudellinen tiedotustoimisto TAT on tuottanut digitaalisia oppimateriaaleja aiheista kaupallinen osaaminen ja tulevaisuuden työelämätaidot. Kurssimateriaalit ovat maksuttomia ja niitä tarjotaan toisen asteen opiskelijoille. Viime lukuvuonna 3000 opiskelijaa suoritti Bisneskursseja.
Kurssien yhteistyökumppaneita ovat mm. Helsingin yliopisto (Kirsti Lonka), OKM, OPH, Sitra, Nordea, UPM ja Suomen Pankki.
Materiaalit on tuotettu oivaltavan oppimisen ja ilmiöoppimisen pedagogiikan mukaisesti Helsingin yliopiston kanssa.
Voit tilata näytelinkin kaikista materiaaleista Bisneskurssien kotisivuilta
https://bisneskurssit.fi/

Vetovoimala -hanke - Erityisen ja vaativan erityisen tuen hakeutumisvaiheen palvelujen kehittäminen / Ammattiopisto Luovi

Vetovoimala-hankkeessa kehitetään erityisen ja vaativan erityisen tuen hakeutumisvaiheen palveluja.
- Esittelypisteellä pääsee tutustumaan vaativaa erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden nivelvaiheen ohjauksen toimintamalleihin ja työkaluihin; toimintakykyarvio.fi-palveluun ja Ruori -erityisen tuen arviointipeliin sekä Vetovoimala-hankkeen toimintaan. 
Esittelypisteellä Vetovoimala-hankkeessa työskentelevät:
Anna-Kaisa Puusaari, opinto-ohjaaja, projektipäällikkö, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Tervaväylä
Anna Jylkäs, suunnittelija, Ammattiopisto Luovi.
Lue lisää:
www.vetovoimala.fi/
luovi.fi/projektit/vetovoimalaerityisenjavaativanerityisentuenkehittaminen

YES Kainuu

YES Kainuu esittelee ja tarjoaa ilmaista koulutusta kaikille opettajille, kouluasteesta riippumatta. Esittelemässä YES Kainuun aluepäällikkö Anne Määttä ja alueen koordinaattorit Sanna Pakkala-Juntunen ja Minna Jokelainen. Nuori Yrittäjyys ry:ltä mukana on kajaanilaislähtöinen Tomi Rytkönen.
Lue lisää:
kainuu.yesverkosto.fi/