Opittu edellisestä

Mitä säilytetään, mitä kehitetään?


Kainutlaatuinen ope järjestettiin 2017, Superveso 2016 ja sitä ennen Opekatti neljä kertaa.

Olemme käyneet tarkkaan läpi edellisen kerran toteutuksen:

TOP 5 JATKOON

1. Toteutustapa (vapaus valita ja mahdollisuus rakentaa oma ohjelma koulutuspäivän aikana, erilaiset koulutustavat: luennot, työpajat, pop upit, esittelypisteet)

2. Monipuolisuus, teemoittelu, eri koulutusasteet mukana

3. Koulutuspaikkana Lehtikankaan monitoimitalo

4. AIKOPAn prosessi (mm. kuntien kanssa suunnittelu, keskeneräisen julkaiseminen, sisäinen roolitus suunnittelussa ja koulutuspäivässä, jälkityöt)

5. Budjetti (erittäin kustannustehokas toteuttaminen)

TOP 5 EI JATKOON = KEHITETTÄVÄÄ

1. Ajankohta oli huono
Ratkaisu: järjestetään aiemmin eli lauantaina 6.10.2018

2. Oman ohjelman kokoaminen vaikeaa
Ratkaisu: otetaan käyttöön aikataulutusohjelma

3. Erimittaiset koulutukset vaikeuttavat oman päivän suunnittelua (20 min - 6 h)
Ratkaisu: järjestetään vain 1 h 15 min mittaisia koulutuksia (ja pari poikkeusta toki vahvistaa säännön)

4. Ei oppiainekohtaista tarjontaa
Ratkaisu 1: pyydetään apua paikallisilta ja valtakunnallisilta ainejärjestöiltä ja -yhdistyksiltä -> apuja ei juuri tullut

Ratkaisu 2: järjestetään iltapäivälle aikaa oppiainekohtaiseen keskusteluun ja kollegan kohtaamiseen -> Solassa klo 13.30 lähtien

5. Pitkä kahvijono
Ratkaisu: enemmän kahvipisteitä :)